Práce vykonávame strojom New Holland B110
Realizujeme zemné práce, výkopové a búracie práce, úpravy terénu, prípravné práce pre stavby (výkopy základových pásov,
bazénov, jazierok, a kopanie rýh pre inžinierske siete, výkopy pre čističky odpadových vôd , zhŕňanie ornice, pieskovanie, obsyp potrubí, drenáží, planírovanie, príprava podkladu pre zámkové dlažby, cesty, parkoviská, presun stavebných materiálov, demolačné a búracie
práce s IPH kladivom).

Vykonávame zimnú údržbu pozemných komunikácií.

Zabezpečujeme nákladnú prepravu
(prepravu stavebného materiálu, hliny, sypkých materiálov ako štrk a piesok a odvoz stavebnej sute)

  Stroj je vybavený:
  • podkopovými lyžicami s rýchloupnutím v šírke 30cm, 45cm, 60cm, 90cm
  • hydraulickou svahovacou lyžicou
  • paletizačnými vidlami
  • hydraulickým IPH kladivom
  • radlicou na sneh

Jaroslav Jurík tel.: e-mail: url:
Veterná 554/20 0911 412 415 jjuriksk@gmail.com www.zemneprace-jurik.sk
972 17 Kanianka      
TOPlist